Projekts

CREDNET projekts apvieno 8 partnerus no 7 Eiropas valstīm, kas strādā vadības prasmju akreditācijas jomā. Projekta vispārējie mērķi ir uzlabot atzīšanas procedūru tām vadītāju prasmēm un kompetencēm, kas iegūtas neformālajā izglītībā. Ņemot vērā faktu, ka kopumā lielāko daļu savu prasmju vadītāji iegūst darba vietā, nesaņemot par tām nekādu oficiālu kvalifikāciju, šo prasmju un kompetenču pierādījums ir ļoti nozīmīgs jautājums viņu karjerai. Atbilstoši partneru viedoklim, pašvērtēšana ir visefektīvākais veids, kā noteikt šīs prasmes un kompetences. Izmantojot partneru ieteikto tiešsaistes pašnovērtējuma instrumentu, vadītāji viegli varēs novērtēt savas prasmes un kompetences un redzēt rezultātus tiešsaistē. Tas ļaus viņiem noteikt savus trūkumus un rast motivāciju risināt šos jautājumus. Projekta mērķis ir arī izveidot specifisku metodiku, lai novērtētu vadītāju prasmes un kompetences, kas iegūtas neformālajā izglītībā. Tiks organizēti īpaši mācību pasākumi, lai iepazīstinātu vadītājus ar šo instrumentu.