Prasmju akreditācija
Autors Administrator
Otrdiena, 12 jūnijs 2012 11:31

EKEPIS
Nacionālais akreditācijas centrs profesionālai tālākizglītībai (EKEPIS) ir ar likumu noteikta, administratīvi un finansiāli autonoma institūcija, kuru uzrauga Nodarbinātības un sociālās aizsardzības ministrs.
EKEPIS ir atbildīgs par: arodmācības centru un speciālo sociālās un profesionālās integrācijas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bijušajiem narkotiku lietotājiem, akreditāciju; arodmācības centru un speciālo centru pārraudzību un vērtēšanu; profesionālās tālākizglītības pedagogu akreditāciju; atbalsta pakalpojumu sniedzēju akreditāciju; profesiju aprakstu akreditāciju; profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju un zināšanu, prasmju un kompetenču akreditāciju.

CEDEFOP
CEDEFOP misija ir atbalstīt Eiropas profesionālās izglītības un mācību politikas attīstību un dot savu ieguldījumu šīs politikas īstenošanai. CEDEFOP stratēģiskais mērķis ir ‘stiprināt Eiropas sadarbību un atbalstīt Eiropas Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus pievilcīgas profesionālās izglītības un mācību politikas izstrādē un ieviešanā, kas sekmētu izcilību un sociālo iesaistīšanu.’