Danmar Computers ir privāta firma, kas ir specializējusies mācību nodrošināšanā Informācijas tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešanas jomā. Uzņēmums galvenokārt nodarbojas ar: mācībām, programmu un mācību materiālu izstrādāšanu, konsultēšanu, tīmekļa lapu izveidošanu, e-mācību sistēmām un starptautiski atzītu eksāmenu vadīšanu datora lietojumprogrammu sfērā. Danmar ir daudzu gadu pieredze ES izglītības programmu īstenošanā, kuru ietvaros tā veic pētījumus un izglītības darbu, kā arī rezultātu izplatīšanas kampaņas. Visu darbību pamatā ir sadarbības sistēma ar vietējām un ārvalstu mācību un konsultāciju institūcijām, universitātēm, skolām, pašvaldībām, nevalstiskām institūcijām, kā arī privātā sektora uzņēmumiem. Viena no galvenajām darbības jomām ir darba tirgus izpēte, lai cīnītos ar bezdarbu. Danmar misija ir veicināt mūžizglītību un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem attiecībā uz piekļuvi izglītībai, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Go Back