Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska, brīvprātīga organizācija, kas apvieno dažādu nozaru Latvijas uzņēmumus. LTRK sekmē labvēlīgas biznesa vides attīstību, pārstāv Latvijas uzņēmumu ekonomiskās intereses un piedāvā biznesa veicināšanas pasākumus. Kamera uztur nepārtrauktu dialogu ar centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām un ir iesaistīts priekšlikumu izstrādāšanā saistībā ar komerciālo likumdošanu. LTRK ir 7 reģionālie biroji un aptuveni 850 aktīvo biedru Latvijas teritorijā. LTRK ir mācību centrs, kas nodrošina informatīvo atbalstu un mācības kursu, semināru un darba semināru veidā. Laika posmā no 2005. līdz 2008. gadam LTRK ir piedalījusies 21 starptautiskā projektā saistībā ar uzņēmēju un MVU vadītāju mobilitāti; mentoringa projektos; biznesa sieviešu stimulēšanā un izglītošanā, starpkultūru komunikācijā, iecietības un cieņas izrādīšanā cilvēkiem no dažādām kultūrām, utt.

Go Back