Baltic Bright (BB) ir pieaugušo izglītības un konsultāciju centrs. Tas ir oficiāli reģistrēts LR Izglītības un Zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Mācību centra mērķi, ņemot vērā darba tirgus vajadzības, ir uzlabot pieaugušo prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu nodarbinātību un iekļaušanos; un veicināt uzņēmējdarbību.

Galvenie darbības virzieni ietver mācību kursu organizēšanu privātpersonām un uzņēmumiem, specifisku neformālu izglītības programmu izstrādāšanu un mūžizglītības projektu izstrādi un ieviešanu.

Mācību kursi privātpersonām un uzņēmumiem ietver vispārīgos angļu, latviešu, krievu, poļu, somu, zviedru, vācu un citu valodu kursus. BB izstrādā un piedāvā specializētus kursus vadītāju un uzņēmēju komunikācijas prasmju uzlabošanai: angļu valoda MBA studentiem, angļu valoda prezentācijām, starpkultūru komunikācija vadītājiem un uzņēmējiem.

BB ir bijusi vai ir iesaistīta ES Mūžizglītības, Grundtvig daudzpusējos, KA2 valodu, Leonardo daVinči un KA1-ECET projektos. Ar ES finansējuma atbalstu BB ir izstrādājusi interaktīvu, uz IKT balstītu starpkultūru mācību programmu uzņēmējiem, kas tika pārbaudīta uzņēmēju grupās Latvijā un citās valstīs. BB ir neliels administratīvais personāls (2-3 cilvēki) un 15-20 skolotāji un pasniedzēji. BB ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas biedrs.

Go Back