RTD Talos SIA tika dibināts 2000. gadā. Kopš uzņēmums ir stratēģiski noteicis savu vietu starp akadēmisko vidi, MVU un valdību, tas gūst vislielāko labumu no mācībām un izplatīšanas. RDT Talos SIA iepriekšējo pieredzi atbilstošajā jomā apliecina vairāki projekti ES līmenī, kuros uzņēmums ir piedalījies. Tā kā uzņēmums ir MVU Nacionālais kontaktpunkts FP5 un FP6, tas ir ieguvis ievērojamu pieredzi informācijas izplatīšanā attiecībā uz Eiropas programmām. Uzņēmumu nesen iecēla par valsts korespondentu ERAWATCH, lai ziņotu par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā un attīstībā un inovācijām Kiprā. Tas ir darbojies kā Finanšu ministrijas (Plānošanas biroja) konsultants un vērtētājs vairākos ES finansētos projektos.

Go Back