CNIPMMR ir vienīgā darba devēju konfederācija, kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) valsts līmenī neatkarīgi no to darbības jomas. CNIPMMR galvenā misija ir veicināt un aizsargāt MVU intereses (ekonomiskās, komerciālās, finanšu, juridiskās un jebkura cita veida) Rumānijā. Kopš 2002. gada CNIPMMR īsteno ES finansētus projektus, kas vērsti uz MVU vajadzību atbalstīšanu un attīstību. CNIPMMR ir bijis koordinators vai partneris vairākos Leonardo da Vinci, PHARE vai ESF finansētos projektos. Visi šie CNIPMMR īstenotie projekti dod ieguldījumu organizācijas misijas izpildei, tas ir pakalpojumu, piemēram, informēšanas, mācību un konsultāciju sniegšana Rumānijas MVU. CNIPMMR ir liela pieredze Eiropas projektu īstenošanā, un šis īstenoto projektu saraksts ietver 35 Eiropas projektus kopš 2002. gada. Šim projektam atbilstošā pieredze ir vairāku līdz šim veikto ar profesionālo izglītību un mācībām un cilvēkresursu mācībām saistīto dažādu jomu projektu rezultāts.

Go Back