ARCA ir 2003. gadā dibināts konsorcijs. ARCA locekļi ir Palermo universitāte, Easy Integrazione di Sisterni SRL un Associazione SINTESI. Biznesa inkubators atrodas Palermo universitātes teritorijā, un tas ir iecerējis kalpot par ekonomiskās attīstības instrumentu, lai veicinātu inovatīvu biznesa ideju izaugsmi un panākumus, izmantojot strukturētu resursu un pakalpojumu tīklu. Tāpēc inkubatora galvenais mērķis ir radīt sekmīgus uzņēmumus, kas ir spējīgi iziet no atbalsta programmas un darboties autonomi un finansiāli uzticami.
Pieeja ARCA inkubatoram ir nodrošināta jauniem uzņēmumiem ar augstu tehnoloģisko profilu, kas ietver gan akadēmiskas grupas, gan cilvēkus ārpus universitātes, kuri ir ieinteresēti attīstīt sadarbību ar universitāšu pētniecības centriem. Līdz šim vairāk nekā 30 inovatīvu uzņēmumu ir uzņemti ARCA un ir izvietoti ARCA telpās.
Papildus pilnīgi aprīkotajām telpām ARCA piedāvā arī atbalsta pakalpojumu integrētu sistēmu, piemēram, palīdzību stratēģiskajā plānošanā, atbalstu mārketingā, konsultācijas administrācijas un nodokļu jomā, līdzekļu piesaistē, vadības konsultācijas, utt., kā arī mūsdienīgas tehnoloģiju laboratorijas elektronikas un grafikas jomā, mehānisko prototipu dizainu un optiskās pētniecības atbalstītu produktu dizainu un industrializācijas metožu klāstu.
ARCA atbalstīto, jaunuzsākto uzņēmumu interešu jomas ir: ekodizains un ekosaderīgi materiāli, metodes saistībā ar atkārtotu ūdens izmantošanu, inovatīvas atsāļošanas sistēmas, vēja enerģija, ģeotermālā enerģija, enerģijas taupīšana un energoefektivitāti, no attāluma vadāma mērīšana, ģeogrāfiskā informācijas sistēma, kultūras mantojuma informācijas tehnoloģijas un diagnostikas instrumenti, medicīnas attēlu iegūšana, biotehnoloģijas, agronomijas pakalpojumu programmatūra, jūras vides tehnoloģijas un jahtu dizains.
No 2004. līdz 2008. gadam konsorcijs vadīja Ekonomiskās attīstības valsts pārvaldes finansētu projektu “Lietišķo pētījumu un akadēmisko blakus uzņēmumu centrs”, kura kopējais budžets bija € 2,528,314. No 2008. līdz 2010. gadam tas vadīja Ekonomiskās attīstības valsts pārvaldes finansētu projektu “IDRA – Imprese dalla Ricerca Avanzata”, kura kopējais budžets bija € 3,515,000.
Šajos divos projektos ARCA veica šādas darbības: biznesa ideju izpēte, tehniskā palīdzība biznesa plāna izstrādei, tehniski ekonomiskais pamatojums un tirgus izpēte, tehnoloģiju infrastruktūras, atbalsts sākuma posmā (finanšu pārvalde, stratēģiskā plānošana, finansējuma piesaiste, tehnoloģiju novērtēšana, salīdzinošā novērtēšana, tehnoloģiju prognozēšana, mācības par inovāciju pārvaldību).
2009. gadā ARCA piedalījās Darba ministrijas finansētā FIXO projektā – Action 4, veicot apmācību un konsultācijas akadēmiskajiem blakus uzņēmumiem par kopējo summu € 75,000.00
Kopš 2005. gada ARCA ir sponsors Palermo biznesa plānu konkursā Starta Kauss, kurš tiek organizēts Itālijā, Nacionālās inovāciju balvas ietvaros.
Kopš 2011. gada janvāra ARCA ir partneris Eiropas biznesa atbalsta tīklam, ko finansē EK Konkurētspējas un inovāciju ietvaru programmā.
ARCA ir ‘Mehatronikas produktīvais rajons Sicīlijā’ loceklis, kas apvieno 150 uzņēmumu.

 

Go Back