Action Synergy S.A. ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, pētniecības un attīstības uz mācībām un zināšanām balstīta piemērošanas organizācija, kas ir aktīvi iesaistīta izglītības tehnoloģiju, mācību metodikas un e-mācību kursu izstrādāšanā.
Action Synergy S.A. ir ilgstoša pieredze Eiropas projektu vadīšanā un koordinēšanā. Tā pašlaik koordinē sešus projektus Mūžizglītības programmas ietvaros. Kopš tās dibināšanas 1987. gadā organizācija ir piedalījusies prāvā skaitā ES izglītības projektu, piemēram, COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE un Tālākizglītībā. Action Synergy S.A. galvenās kompetences jomas ietver: mācīšanās metodikas izstrādāšanu, izglītības tehnoloģiju izveidi, mācību kursu un moduļu izstrādāšanu, izmantojot inovatīvu metodiku, piemēram, atvērtas / elastīgas mācīšanās metodes, e-mācību vidi, mācīšanās vajadzību analīzi, profesiju aprakstu un prasmju un kompetenču sarakstu izstrādi, sinerģiju attīstību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Go Back