Mērķi

Projekta galvenie mērķi ir uzlabot vadītāju prasmju un kompetenču atzīšanu, kas iegūtas, izmantojot formālo un neformālo izglītību. Ņemot vērā to, ka parasti vadītāji lielāko daļu savu prasmju iegūst darbavietā, un viņiem nav nekādu oficiālu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ir svarīgi, lai tie savas karjeras laikā varētu pierādīt, ka viņiem šīs prasmes un iemaņas ir. Saskaņā ar partnerības viedokli, visefektīvākais veids, kā identificēt šādas prasmes un zināšanas, ir caur sevis pašnovērtēšanu. Izmantojot tiešsaistes pašnovērtējuma instrumentu, ko piedāvās partnerība, vadītāji varēs viegli novērtēt savas prasmes un kompetences un iegūtos rezultātus skatīt tiešsaistē. Tas vadītājiem  ļaus identificēt savus trūkumus un  motivēs to novēršanu.  Projekta mērķis ir arī izveidot metodiku, lai akreditētu vadītāju prasmes un kompetences, kas iegūtas formālā un neformālā izglītības ceļā. Ir paredzēti speciāli apmācību pasākumi, lai vadītājus iepazīstinātu ar šo instrumentu.