Īstermiņa ietekme
Galvenās projekta mērķa grupas ir vadītāji, arī vadītāju asociācijas, MVU asociācijas, uzņēmēju asociācijas, utt...

Lasīt vairāk

        

Ilgtermiņa ietekme
Projekta ilgtermiņa mērķa grupas galvenokārt ir tās pašas, kas īstermiņa mērķa grupas: vadītāji un vadītāju asociācijas. Galvenais veids, kā sasniegt šīs mērķa grupas, ir...

Lasīt vairāk