Par mums

CREDNET ir starptautisks sadarbības tīkla projekts, ko finansē Mūžizglītības programma (Leonardo da Vinci Sadarbības tīkli), kas paredz izveidot kopēju sistēmu uzņēmējdarbības, kā arī vadības prasmju, kvalifikācijas atzīšanai un   apstiprināšanai, kas iegūtas neformālās izglītības ceļā. Tas tiks sasniegts, izstrādājot sertificēšanas metodiku un kritērijus, lai atzītu neformālo izglītību, jo īpaši attiecībā uz vadības kompetenču atzīšanu un atpazīstamību.


Tas palīdzēs uzņēmumiem paplašināt atzīšanas procedūru piemērošanas kārtību un pilnveidot tiesisko regulējumu par to. Ir paredzēts vairāk iesaistīt uzņēmumu vadītājus, lai tie uzņēmumos ieviestu vairāk jauninājumu un tie kļūtu konkurētspējīgāki.

Projektā ir iesaistīti 8 partneri no 7 valstīm (Grieķijas, Kipras, Itālijas, Slovēnijas, Polijas, Latvijas un Rumānijas), kuri pārstāv visus attiecīgajā jomā darbojošos dalībniekus: MVU, inkubators, MVU asociācija, pieaugušo izglītības nodrošinātājs un kompetenču sertifikācijas valsts pārvalde. Lūdzu, klikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas par projekta partneriem.