Η CNIPMMR είναι η μόνη ομοσπονδία εργοδοτών που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας τους. Το βασικό έργο της CNIPMMR είναι να προωθήσει και να προστατέψει τα συμφέροντα (οικονομικά, εμπορικά, νομικά και άλλης φύσης) των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων στη Ρουμανία. Από το 2002, η CNIPMMR εφαρμόζει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην στήριξη και ανάπτυξη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η CNIPMMR ήταν/είναι συντονιστής ή εταίρος διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το προγράμματα Leonardo da Vinci, PHARE ή πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όλα αυτά τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν από την CNIPMMR συμβάλλουν στην συνέχιση του έργου της, το οποίο είναι να προσφέρει υπηρεσίες στις ρουμάνικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως παροχή πληροφοριών, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών. Η CNIPMMR διαθέτει τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το χαρτοφυλάκιο της συμπεριλαμβάνει περισσότερα από 35 ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 2002). Η εμπειρία σχετικά με το πρόγραμμα CREDNET είναι το αποτέλεσμα πολλών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα, αναφορικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τομείς.

Go Back