Η ARCA είναι μια ιδιωτική κοινοπραξία που ιδρύθηκε το 2003. Μέλη της ARCA είναι το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, η Easy Integrazione di Sistemi s.r.l. και η Associazione SINTESI. Σαν θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων βρίσκεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του Παλέρμο, η ARCA στοχεύει να γίνει ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης ικανό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την επιτυχία των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών μέσω ενός διαρθρωτικού δικτύου πόρων και υπηρεσιών. Επομένως ο κύριος στόχος της θερμοκοιτίδας είναι να δημιουργήσει επιτυχημένες εταιρίες, ικανές να βγουν από το πρόγραμμα υποστήριξης να γίνουν αυτόνομες και οικονομικά αξιόπιστες.

Η πρόσβαση στη Θερμοκοιτίδα ARCA είναι για τις νέες εταιρίες με υψηλό τεχνολογικό προφίλ που συμπεριλαμβάνουν και ακαδημαϊκές ομάδες και εξωτερικούς συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχέσεις με πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα. Μέχρι τώρα περισσότερες από 30 καινοτόμες εταιρίες έχουν γίνει αποδεκτές στο ARCA και έχουν φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ARCA.

Επιπλέον σε πλήρως εξοπλισμένους χώρους, η ARCA προσφέρει και ένα ενσωματωμένο σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών (όπως βοήθεια στο στρατηγικό σχεδιασμό, υποστήριξη μάρκετιγκ, παροχή διαχειριστικών και φορολογικών συμβουλών, αύξηση πόρων, διοικητική καθοδήγηση κλπ…) και σύγχρονα τεχνολογικά εργαστήρια στον τομέα σχεδιασμού ηλεκτρονικών, γραφικών, μηχανικών μοντέλων και οπτική ερευνητική υποστήριξη για το σχεδιασμό προϊόντων και επιλογές τεχνικών βιομηχανοποίησης.

Οι τομείς ενδιαφέροντος των νεοσύστατων εταιριών της ARCA είναι : οικολογικός σχεδιασμός και οικολογικά υλικά, τεχνικές για την επαναχρησιμοποίηση του νερού : καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια και αποδοτικότητα, τηλεπισκόπηση, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), τεχνολογίες πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομιάς και διαγνωστικά εργαλεία, ιατρική απεικόνισης, βιοτεχνολογίες, λογισμικό για αγρονομικές υπηρεσίες, τεχνολογίες θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιστιοπλοϊκός σχεδιασμός.

Η κοινοπραξία διαχειρίστηκε από το 2004 έως το 2008 το πρόγραμμα με τίτλο «Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ακαδημαίκού Spin-Off», χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό € 2.528.314. Από το 2008 μέχρι το 2010 διαχειρίστηκε το πρόγραμμα με τίτλο “IDRA - Imprese dalla Ricerca Avanzata”, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό € 3.515.000.

Στα πλαίσια των δύο προγραμμάτων, η ARCA πραγματοποίησε τις ακόλουθες δραστηριότητες : αναζήτηση επιχειρηματικών ιδεών, τεχνική βοήθεια στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, ικανότητα πραγματοποίησης και μελέτες αγοράς, τεχνολογικές υποδομές, υποστήριξη στην φάση της σύστασης (οικονομική διαχείριση, στρατηγικός σχεδιασμός, εξεύρεση πόρων, τεχνολογική αξιολόγηση, bechmarking, τεχνολογική πρόβλεψη, εκπαίδευση στην διαχείριση της καινοτομίας).
Το 2009 η ARCA συμμετείχε στο πρόγραμμα FIXO – Δράση 4, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες για ακαδημαϊκές spin-off εταιρίες, συνολικού ποσού € 75.000,00.

Από το 2005 η ARCA είναι χορηγός του διαγωνισμού επιχειρηματικού σχεδίου Start Cup Palermo, ο οποίος διοργανώνεται στα πλαίσια του Βραβείου Εθνικής Καινοτομίας, στην Ιταλία.

Από τον Ιανουάριο του 2011 η ARCA είναι συνεργάτης του EEN –Δίκτυο Επιχειρήσεων της Ευρώπης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. H ARCA είναι μέλος της Mechatronics Productive District στην Σικελία αριθμώντας περισσότερες από 150 εταιρίες.

Go Back