Η Action Synergy Α.Ε. είναι μια εταιρία Ανάπτυξης Λύσεων Πληροφορικής, Έρευνας και Ανάπτυξης, ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογών με βάση την γνώση, η οποία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεθοδολογιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη μαθημάτων e-learning. Η Action Synergy Α.Ε. διαθέτει μακρά εμπειρία στην διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή συντονίζει δώδεκα προγράμματα στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Από την ίδρυση της το 1987 η εταιρία έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE,-Εξ’ Αποστάσεως Μάθησης. Στους βασικούς τομείς ειδίκευσης της Action Synergy Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται: η ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών σειρών και ενοτήτων με τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών όπως: μεθοδολογίες ανοικτής/ευέλικτης μάθησης, εξ’ αποστάσεως μάθησης, ανάλυση μαθησιακών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και καταλόγων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Go Back