ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Action Synergy

Η Action Synergy είναι ένας οργανισμός από την Ελλάδα που διοργανώνει εκπαίδευση βασισμένη στις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσει εφαρμογές βασισμένες στη γνώση. Είναι ο συντονιστής του προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
RTD TALOS

Η ΤΑΛΩΣ είναι ένας ιδιωτικός Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης από την Κύπρο ο οποίος εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών στους τομείς της καινοτομίας και R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) καθώς και στην διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
Danmar Computers

Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρία η οποία εξειδικεύεται στην παροχή κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής και στην εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
Consorzio Arca

Η ARCA είναι μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων από την Ιταλία που βρίσκεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του Παλέρμο.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
SIA Baltic Bright

Η Baltic Bright (ΒΒ) είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και παροχής συμβουλών από την Λεττονία.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
 Ινστιτούτο Σλοβενίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το CPI είναι το εθνικό δημόσιο ινστιτούτο της Σλοβενίας το οποίο μελετά τις αναπτυξιακές τάσεις στις αγορές εργασίας και προετοιμάζει τα προφίλ των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών προτύπων που βασίζονται στις δεξιότητες.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
CNIPMMR

Το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων στην Ρουμανία (CNIPMMR) είναι η μόνη συνομοσπονδία εργοδοτών που εκπροσωπεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο στην Ρουμανία.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
 Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λεττονίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λεττονίας (LCCI) είναι ένας μη κυβερνητικός, εθελοντικός οργανισμός που συνενώνει τις λεττονικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς.

Διαβάστε Περισσότερα

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα