Επισκόπηση των αποτελεσμάτων
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2012 10:50

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων

Συγκριτική Έκθεση για τη σύγχρονη τεχνολογία στον Τομέα της Έγκρισης των Διοικητικών Δεξιοτήτων:

Συγκριτική Ανάλυση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα έγκρισης των Διοικητικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Λεττονία και Ρουμανία

Πρωτόκολλο προοπτικών και τάσεων:

Περίληψη των προοπτικών και των τάσεων για επανεξέταση, εφαρμογή και βελτίωση των ευρωπαϊκών μοντέλων πιστοποίησης των διοικητικών δεξιοτήτων.

Ηλεκτρονική Πύλη Ενδεδειγμένων Πρακτικών:

Ηλεκτρονική πύλη στην οποία θα ανέβουν οι ενδεδειγμένες πρακτικές στον τομέα της έγκρισης και πιστοποίησης των διοικητικών δεξιοτήτων ώστε να είναι ορατές από...

Μεθοδολογία για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των διευθυντών:

Μεθοδολογικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης και μη τυπικής κατάρτισης.

Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης:

Ηλεκτρονικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης για την εκπαίδευση των διευθυντών στην μεθοδολογία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Ιούλιος 2013 08:51