2η Συνάντηση του Προγράμματος στην Λιουμπλιάνα

Η 2η συνάντηση του προγράμματος CREDNET θα διοργανωθεί στην Λιουμπλιάνα,


της Σλοβενίας στις 18 και 19 Ιουνίου. Σε αυτή την συνάντηση, οι συνεργάτες θα αναλύσουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και θα προγραμματίσουν τις επόμενες δραστηριότητες του προγράμματος.