Έρευνα σε όλη την Ευρώπη

Οι συνεργάτες του προγράμματος CREDNEΤ έχουν έρθει σε επαφή με επιχειρηματίες,


διευθυντές και υπεύθυνους στη χώρα τους και έχουν υλοποιήσει ερωτηματολόγια που καθορίζουν τις ανάγκες τους αναφορικά με την πιστοποίηση και την έγκριση των διοικητικών δεξιοτήτων.