1η Συνάντηση του προγράμματος στην Αθήνα

Η 1η συνάντηση του προγράμματος CREDNET οργανώθηκε στην Αθήνα,


στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2011. Σε αυτή την συνάντηση, οι συνεργάτες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για πρώτη φορά και να οργανώσουν όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά στις δραστηριότητες που αφορούν τον προσδιορισμό της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών της ομάδας-στόχου.