Μακροπρόθεσμο Αποτέλεσμα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2012 00:00

Το μακροπρόθεσμο κοινό (ομάδες-στόχος) του προγράμματος είναι κυρίως το ίδιο με το βραχυπρόθεσμο : Διευθυντές και ενώσεις διευθυντών. Ο κυριότερος τρόπος για να φτάσεις σ’ αυτό το κοινό είναι μέσω των δικτύων συμμετεχόντων. Μέσω αυτών των δικτύων, οι συνεργάτες θα συνεχίσουν να πληροφορούν το κοινό (ομάδες-στόχος) τους για τα αποτελέσματα που τους προσφέρει το πρόγραμμα. Τα κλασικά κανάλια διάδοσης που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική διάδοσης των συνεργαζόμενων φορέων όπως τα ενημερωτικά δελτία, οι ενημερωτικές συνεδρίες, οι ανοικτές εκδηλώσεις κλπ, θα χρησιμοποιηθούν για την διάδοση των σχετικών με το πρόγραμμα πληροφοριών στο μακροπρόθεσμο κοινό (ομάδες-στόχος).

Επίσης, υπάρχει σαφή δέσμευση ότι τα κυριότερα μέσα πληροφοριών του προγράμματος (όπως η ιστοσελίδα και όλα τα διαδικτυακά εργαλεία που θα ενσωματωθούν σ’ αυτό) θα συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, για να φτάσει στα περισσότερα μέλη των κυριότερων ομάδων-στόχου αλλά επίσης και σε αυτούς που αποφασίζουν για την Κυβερνητική πολιτική και στις επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν δωρεάν τρόποι όπως τετ-α-τετ συναντήσεις ή εργαλεία διάδοσης web 2.0 (facebook, twitter, κοινωνικά δίκτυα, εκπαιδευτικά δίκτυα κλπ.). Για να φτάσει σε πολλαπλάσιους οργανισμούς, θα διοργανωθούν τετ-α-τετ συναντήσεις.

Το δίκτυο των συμμετεχόντων που πρόκειται να αναπτυχθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος θα χρησιμεύσει και σαν ένα σημαντικό κανάλι διάδοσης και θα γίνουν προσπάθειες για να γίνει όλη η διαδικασία αυτό-βιώσιμη. Μακροπρόθεσμα, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί πρόκειται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πολλές εκδηλώσεις (όπως συνέδρια, σεμινάρια κλπ.) οι οποίες συγκεντρώνουν πολλούς βασικούς συντελεστές του τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ώστε να διαδώσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Επίσης θα αναζητηθούν σχέσεις με άλλα συναφή προγράμματα (ώστε κάθε πρόγραμμα να επωφεληθεί από τα δίκτυα και τις επαφές του άλλο) ή άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η ιστοσελίδα του προγράμματος θα συνδεθεί με άλλες πύλες του τομέα ώστε να υπάρχει υψηλότερη προβολή σε μηχανές αναζήτησης (η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των συνδέσμων που υπάρχουν με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα) και θα προσελκύσει επισκέπτες.