Βραχυπρόθεσμο Αποτέλεσμα
Το κυριότερο κοινό (ομάδες-στόχος) του προγράμματος είναι οι διευθυντές αλλά και οι ενώσεις διευθυντών, οι ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι ενώσεις των επιχειρήσεων, κλπ..

Διαβάστε περισσότερα

        

Μακροπρόθεσμο Αποτέλεσμα
Το μακροπρόθεσμο κοινό (ομάδες-στόχος) του προγράμματος είναι κυρίως το ίδιο με το βραχυπρόθεσμο κοινό : Διευθυντές και ενώσεις διευθυντών. Ένας βασικός τρόπος να έρθεις σε επαφή με αυτό το κοινό...

Διαβάστε περισσότερα