Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2012 11:30

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Όπως η ναυαρχίδα του προγράμματος Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα σε όλα τα επίπεδα της ζωή τους να  αναζητήσουν μαθησιακές ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόγραμμα προστασίας το οποίο ενσωματώνει διάφορες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης χωρίζεται σε τέσσερα τομεακά υπο-προγράμματα και σε τέσσερα επονομαζόμενα «εγκάρσια» προγράμματα.